Transport

Transport

25 februari 2023

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor FTL en LTL transport ?

NeWays Transport Solutions ontzorgt u en regelt dat uw goederen, op het gewenste tijdstip geleverd worden in Europa ( ook voor express zendingen – dubbelbemande auto’s )

Ons Netwerk
Wij beschikken over de capaciteit van onze partners in Nederland, en daarnaast hebben zij en wij een uitgebreid netwerk van betrouwbare charters. Hierdoor kunnen wij export en import zendingen – zowel FTL en LTL – op het gewenste tijdstip bij uw klanten afleveren. Ambient, temperatuur gecontroleerd, ADR, en desgewenst kunnen wij dit uitvoeren obv GDP en TAPA certificering.

Wilt u weten wat wij voor uw transporten kunnen betekenen ?
Onze service stop niet om 17.01
Contact: sales@NeWaystransport.com // +31-88 2025700

=======

Are you looking for a reliable partner for FTL and LTL transport?

NeWays Transport Solutions relieves you and arranges that your goods are delivered at the desired time in Europe (also for express shipments – double-manned vehicles)

Our Network
We have access to the capacity of our partners in the Netherlands, and they and we also have a extensive network of reliable charters. This allows us to deliver export and import shipments – both FTL and LTL – to your customers at the desired time. Ambient, temperature controlled, ADR, and if desired we can do this based on GDP and TAPA certification.

Would you like to know what we can do for your transports?
Our service does not stop at 17.01

Contact: sales@NeWaystransport.com // +31-88 2025700