Service with personal attention

Service with personal attention

23 februari 2023

NeWays – Service met persoonlijke aandacht.

We hebben een ervaren team.
Mensen die weten wat ze moeten doen om u van dienst te zijn & te ontzorgen, zodat u zich kunt concentreren op uw eigen bedrijf.

We nemen de telefoon op (geen tape met 6 keuzes). Technologie is goed en nodig ( TMS, WMS, CMR … ) maar we zijn ervan overtuigd dat importeurs en exporteurs waarde hechten aan ‘ervaring’ en een persoonlijke benadering ( een stem, die oplossingen biedt.. ) .

Wij doen wat u ons vraagt.
Neem contact op: +31-88-2025777

NeWays – lokaal tintje en wereldwijd bereik.

=============

NeWays – Service with personal attention.

We have an experienced team.

People that know What to do, in order to serve & unburden you, enabling you to concentrate on your own business.

We pick-up the phone (no tape with 6 choices ). Technology is good and needed ( TMS, WMS, CMR … ) however we are convinced that importers and exporters value ‘experience’ and a personal approach ( a voice, who offers Solutions.. ) .

We do whatever you ask us to do.
Contact us: +31-88-2025777

NeWays – local touch and global reach.